Akciğer Biyopsi Yapılma Sebepleri ve Görülen Sonuçlar

Akciğer biyopsi işlemi neticesinde bulgular ne kadar sürede elde edilir, işlem nasıl gerçekleştirilir, biyopside incelenen konular nelerdir ve örnek biyopsi sonuçları.

Akciğer Biyopsisi

Akciğer incelemeleri için günümüzde birincil olarak tercih edilen yöntem olan akciğer biyopsisi ilk olarak 1880’li yıllarda uygulanmaya başlanmış, günümüzdeki halini ise 1960’lı yıllarda almıştır. Zaman içerisinde yöntemin uygulanması değişerek en son olarak günümüzde tercih edilen ince iğne biyopsisi şekline gelmiştir.

Uygulamanın günümüzde çok sık uygulanması neticesinde konu hakkında çalışmalar ve uzmanlık artmış bulunmaktadır. Akciğer biyopsisi için günümüzde uygulanan standart işlem C-Kollu Floroskopi olarak adlandırılmaktadır. Bu ilem sayesinde incelen bölgeden sitolojik ve histopatolojik örnekler alınabilmektedir. Genel olarak prosedürün uygulanması şu şekilde gerçekleştirilir:

 • Damar yolu açılır
 • İşlem yapılacak hastanın 12 saat öncesinden aç kalması gerekmektedir
 • İşlemin gerçekleştirleceği bölge ve hastanın yatış pozisyonu belirlenir
 • Giriş yapılacak bölgeye lokal anestezi gerçekleştirlir
 • Biyopsi iğnesi sokulurken ve hareket ettirilirken hastanın nefesini tutması sağlanır

İşlem genel olarak sorun çıkmadan tamamlansa da kimi zaman bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Görülen bu komplikasyonlar büyük bir çoğunlukla işlem sırasında ve işlemden sonraki ilk bir saat içinde gözlemlenir. Yine de bu komplikasyonların görülme oranları oldukça düşüktür.

resim

Görüldüğü gibi işlem öncesinde akciğerde incelenecek olan bölge işaretlenerek iğnenin en uygun açıda sokulması sağlanmaktadır. İğnenenin doğru şekilde yerleştirilmemesi lezyondan değil, başka yerden örnek alınmasına neden olabileceği için sonucun negatif çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.

Akciğer Biyopsi Yapılma Sebepleri

Akciğer biyopsi işlemi ilk kez bakteriyel inceleme için kullanılmış, daha sonrasında akciğer kanseri incelemesi için de uygulanan bir yöntemdir. Modern tıbbın ilerlememiş olduğu zamanlarda kesici ve delici özellikteki iğneler ile gerçekleştirilmiş olsa da günümüzde uygulanma yöntemi değişmiştir. Biyopsi ile incelemesi yapılan akicğer, akciğerde bulunan nodül ve lezyonların kötü veya iyi huylu olup olmadıkları tespit edilebilmektedir.

Günümüzde akciğer biyopsisinin uygulanma sebepleri olarak şunları sayabiliriz:

 • Akciğer lezyonlarının incelenmesi
 • Akciğer kanseri
 • Lenf nodu incelemesi
 • Patolojik tanı gerçekleştirilmesi
 • Çoklu nodül değerlendirmeleri

Tüm bu sebepler içerisinde bu yöntemin en çok uygulanmış olduğu rahatsızlık akciğer nodülleridir. Özellikle üç santimetreden küçük nodüllerin incelenmesinde bu yöntem oldukça etkilidir.

resim

İncelenen çeşitli nodül yerleri ve şekilleri

Yöntem kendi içerisinde bazı eksiklikler ve yan etkiler barındırsa da günümüzde sıklıkla kullanılan bir metottur çünkü basit bir süreçtir, ucuz bir yöntemdir, hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve tanı değeri oldukça yüksektir. Yan etkilerinin az olması ve yüzde beş gibi bir oranda görülmesi de bu denli sık ve yaygın kullanılmasının nedenlerinden birisidir.

Akciğer Biyopsi Sonuçları

Yapılan işlem neticesinde elde edilen bulgulara göre biyopsi yapılan vakaların yüzde 85 ile 94 oranında incelenen dokular iyi huyludur. Tekrarlanan işlemlerde ise daha önceden negatif olarak çıkan işlem sonucunun, ikinci operasyonda pozitif çıkma olasılığı yüzde 35 ile 45 arasında değişmektedir.

Bunun sebepleri arasında,

 • İlk işlemde inclenecek lezyona ulaşılamamış olması
 • Tümörün çevresindeki inflamasyon
 • yaygın tümör nekrozu gibi durumlardır

Biyopsi neticesinde sağlıklı veriler elde edilse de, bu yöntemin kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yöntemin uygulanması neticesinde görülebilecek dezavantajlardan birisi:

 • İncelenen lezyon sonucu negatif çıksa bile bu lezyonun iyi huylu olup olmadığı kesin ve net olarak bilinememesi
 • Hava embolisi oluşması
resim

Biyopsi sırasında BT görüntülemede görünen biyopsi iğnesi

Biyopsi neticesinde elde edilebilen bulgular arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Akciğer kanserinin bulunmuş olduğu evre
 • Akciğer lezyonlarındaki patolojik durum
 • Moleküler incelemeler
 • Mikrobiyolojik incelemeler
resim

Akciğer enfeksiyonuna neden olan aspergilloma

Biyopsi neticesinde elde edilen bulgular incelenmesi ve sonuç alınması için patoloji veya mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmektedir. Burada yapılacak olan detaylı inceleme sonrasında elde edilen patolojik ve mikrobiyolojik sonuçlar değerlendirilerek akciğerdeki hastalığın durumu ve türü tespit edilir. Biyopsi neticesinde sonucun çıkması çoğunlukla laboratuvarın yoğunluğuna göre değişmekle birlikte iki veya üç saat içerisinde bir netice elde edilebilmektedir.

resim

Lezyondan örnek alan iğnenin görüntüsü

Biyopsi süreci boyunca çoğuz zaman BT tomografi görüntüleme ile destek alınarak, iğnenin net bir şekilde doğru yere sokulup sokulmadığı, örnek alınacak olan bölgeye iğne açısının doğru olup olmadığı gibi konularda hata yapılamsının önüne geçilmeye çalışılır.

Makale değerlendirmesinde sizin de katkınız olsun1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
(1 Oy, Ortalama: 5,00 Toplam 5, Oy)
Yaptığınız oylama bu makalesini değerlendirmek ve sonuçlara göre yenilemek için kullanılacak.
Loading...