Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat biyopsisi; erkeklerde prostat kanserinin saptanması için uygulanan minival invaziv yöntemi kullanılarak anesteziye gerek olmadan yapılan tanı ve teşhis yöntemidir.

Prostat Biyopsisi

Erkeklerde prostat kanseri varlığından şüphelenilmesi durumunda; gerekli kontrollerin yapılması ve kanserin olması durumunda, bulunduğu aşamayı saptayarak gerekli olan tedavi yöntemini belirlemek amacıyla; iğne ve ultrason yardımıyla yapılan ağrısı ve kolay tanı, tetkik yöntemidir. Bu uygulama, modern ultrason tarayıcılarının kontrolü dahlinde, hafif bir intravenöz anestezi kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda kolayca tolere edilen, ağrısız ve kolay bir tanı ve tetkik uygulamasıdır. Farklı yöntemler uygulanarak yapılabilmektedir:

 • Füzyon Prostat Biyopsisi
 • Klasik Prostat Biyopsisi

Füzyon Prostat Biyopsisi;modern bir prostat biyopsi yöntemdir. Diğer yönteme göre farklı avantajları bulunmaktadır.

 Klasik Prostat BiyopsisiModern Füzyon Prostat Biyopsisi
Ayakta Tedavi EdilirHasta bir gün hastanede yatmak zorunda kalır
Ağrı oluşabilirAğrısızdır
Müdahaleden sonra ağrı oluşurMüdahaleden sonra ağrı oranı minimaldir
Bir süre fiziksel efor harcamamalıGündelik hayata hemen dönebilir
Anestezi olmadan veya lokal anestezi ile yapılırGenel anestezi uygulanır
Rektumda yara oluşabilir Rektumda yara oluşmaz
Enfeksiyon olasılığı vardırEnfeksiyon olasılığı oldukça azdır.
Yanızca iki boyutlu görüntülü ultrason kullanılırÜç boyutlu görüntü, ultrason ve MRI kullanılır
Prostat biyopsisi

Prostat biyopsisi

Nedenleri

Prostat kanser şüphesinde; kesin teşhisin konulması için uygulanan en yaygın test prostat biyopsisi olmaktadır. Bu test basit ve ağrısız bir işlem olup; hastanın uygulama için hastanede yatmasına gerek olmamaktadır. Küçük bir iğne ile ultrason cihazı aracılığıyla prostat dokusunda parça alınıp incelenmesi işlemidir.

Prostat kanseri şüphesi olan hastalara uygulanacak tedavi yöntemini ve bazı durumlarda prognozu saptamak amacıyla prostat biyopsisi reçete edilmektedir.

 • Hastada prostat kanseri şüphesi bulunması
 • PSA seviyelerinin normalin üzerinde bulunması
 • Prostatın oktor tarafından elle yapılan muayene sırasında genişlemesi
 • Görüntüleme teknikleri aracılığıyla elde edilen sonuçlarda hastada agresif kanser formlarına rastlanılması
 • Kanserin hangi aşamada olduğunun saptanması

Yapım Aşamaları

Prostat biyopisi genel olarak ağrısız bir tetkik yöntemidir. Bu nedenle hastaya anestezi uygulamaya gerek görmez. Bazı durumlarda, bazı hastalar için anestezi uygulamaya gerek görülebilmektedir. Anestezi uygulaması bir takım komplikasyonlara da sebep olabileceğinden, gerekli olması durumda lokal anestezik jeller tercih nedeni olmaktadır.

Çok nadir olarak gençlerin karşılaştığı bu durum kırk yaşın üzerindeki erkeklerin hazırlıklı ve dikkatli olması gereken bir olaydır. Ultrasonla birlikte yapılan bu biyopsi; prostat kanserini teşhis etmek için ürologlar tarafından bütün dünyada kullanılmaktadır.  Erkekler için oldukça önemli olan bu tetkikin yapım aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Müdahaleden yaklaşık olarak yarım saat önce hastaya sedatif encekte edilir. Bunun nedeni hastanın sakinleşmesini sağlayarak kan basıncının yükselmesini engellemektir.
 • Hasta sol tarafına doğru yatırılır veya oturtulur.
 • Anüsten rektuma kadar olan kısım anestezik jel sürülerek uyuşturulur.
 • Jel uyguladıktan sonra hastanın durumuna göre beş veya on dakika beklenir.
 • Özel bir ultrasonik rektal sensör hastanın anüs oyunca prostatın içine doğru yerleştirilir
 • Rektaa TRUSl sensörün yerleştirilmesinin arkasından dokuların alınacağı en uygun noktaları saptamak amacıyla hastanın ultrason muayenesi yapılır.
 • Doku örneklerinin alınacağı biyopsi noktaları belirlendikten sonra probun içindeki özel kanal yardımıyla ince ve içi boş olan ve kesme özelliği bulunan iğne; biyopsi tabancasıyla hastaya yüklenir.
 • İğne hedeflenen hücreye daldırılarak gerekli olan oranda doku örneği alınır.
 • Alınan doku örnekleri laboratuvara incelenmek için gönderilir.
 • Hastaya yapılan bu uygulamadan önce her hangi bir enfeksiyon oluşmaması için antibiyotik kullandırılır.
 • Müdahaleden sonra hasta aynı gün eve gönderilir.

Zararları

Prostat bezleri; cinsel işlevlerden sorumlu olması, psikolojik etkileri gibi sebeplere bağlı olarak erkeklerin ikinci kalbi olarak adlandırılmaktadır. Erkek vücudunda, üreme yeteneklerinin kaynağı olan bu organ spermlerin beslenmesini ve transferini sağlamaktadır. Erkekler belli bir yaşın üzerine geldiklerinde prostat kanseri riskiyle karşı karşıya olabilmektedir.

Bu müdahale dikkatli bir şekilde konusunda uzman bir ürolog tarafından yapılmalıdır. Aksi halde hastada yapılan uygulama sonrasında bir takım sorunlar baş gösterebilmektedir. Prostat biyopsisinden sonra oluşabilecek sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İdrardan veya dışkıdan kan gelmesi ( hematüri)
 • Vücut ısısında artış
 • Ejakülattan kan görünmesi ( hemospermi )
 • Akut orchiepididymistis
 • İdrar yaparken zorlanma
 • Bulaşıcı komplikasyonlar
 • Yaşam kalitesinin dümesi
 • Yaşam sürecinin kısalması
 • Tektüm ve perine de ağrılar oluşması
 • Mesanenin sürekli olarak dolu olduğunu hissetmek
 • Sepsis
 • Rektumda kanamalar olması
 • Akut idrar retansiyonu
 • Erken boşalma ve başarısız cinsel girişimler
 • Cinsel ilişki sonrası on beş gün boyunca spermden kan gelebilmesi
 • Sık ve ağrılı olarak idrara çıkma

Sonuç

Hastanın yapılan uygulama sonrası histolojik muayene sonuçlarını alması; hem heyecanlı hem de stresli bir süreçtir. Eğer yapılan inceleme sonrasında her hangi bir şekilde neoplazmalar veya adenokarsinomlar kelimesi geçmiyorsa hastanın dokularında tümörlü veya diplazi hücreler bulunmamaktadır. Bunun yanında sonuçlarda tümörlü hücrelerin varlığı söz konusuysa; bu gibi durumlarda habis hücrelerin agresiflik derecesi önem kazanmaktadır. Sonuçlarda PIN, ASAP gibi kelimler geçiyorsa; tümörlü hücreler bulunmamasına rağmen sağlıksız dokular söz konusudur. Bu gibi durumlarda hastaya yapılan uygulama tekrar edilebilir.

Makale değerlendirmesinde sizin de katkınız olsun



1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
(1 Oy, Ortalama: 5,00 Toplam 5, Oy)
Yaptığınız oylama bu makalesini değerlendirmek ve sonuçlara göre yenilemek için kullanılacak.
Loading...