Beyin Tomografisinde Hangi Hastalıklar Belli Olur?

Beynin farklı bölgelerinin değişik açılardan görüntülenmesi ve beyinde oluşan hastalıklar hakkkında bilgi vermektedir. Bilgisayarlı tomografi ile beyinde olan hangi hastalıkların tanısı konulabilir?

Beyin Tomografisinde Hangi Hastalıklar Çıkar?

resimBeyinde gerçekleşen hastalıkların tanısını koyabilmek için uygulanmakta olan bir yöntemdir. Hastalığın tanısını koyabilmek için en etkili yöntemler arasında olmaktadır. Bu nedenle de komplikasyonlar gelişmesi halinde istenmektedir. Kafa tomografisinin istenmesi ve şu hastalıkların tanısını koymak için etkili olur:

 • Beyin kanaması;
 • Sızıntı oluşan anevrizma;
 • Beyin tümörleri;
 • Hidrosefali;
 • Ventriküller;
 • Kan pıhtılaşmaları.

Beyinde bulunan damarların herhangi bir travma sonucunda yırtılma ile birlikte gelişecek kanamanın olması halinde beyinde hasar gelişebilir. Kafa travmaları gelişmesi halinde kişilerin bazılarında kafatası kırıkları meydana gelebilir. Tomografi çekimi sırasında bu hastalıklar gelişimi ile birlikte oluşmaktadır. Belirtileri arasında oluşacak baş ağrısının ciddi boyutlara ulaşabilmesi için kanamaların olması durumunda sızıntı olduğunda bunlarda görülmektedir.

Beyin kanamaları gibi sebeplere bağlı olarak gelişecek beyin ödemleri oluşabilir. Bunlar da tomografinin çekilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Bazı hastalarda damar hastalıklarına bağlı olarak gelişmekte olan kan pıhtıları sonucunda beynin bazı bölümlerine yeterli miktarda kan akışı sağlanamayacaktır. Beyin oksijen bakımından zengin olan kan akışı sağlanamaması durumunda ise hastalarda sık sık oluşacak komplikasyonlar arasında hastanın inme geçirmesi olmaktadır.

Beyin kanamaları gelişimi kafa travmaları gibi sebeplerden olur. Başın şiddetli çarpma ile birlikte damarlarda hemen yırtılma ya da daha sonrasında yırtılma görülebilir. Bu gibi durumlarda ise yırtılmanın oluşması ya da henüz oluşmaması durumunda nedeninin ortaya çıkarmak ve hemen müdahalenin gerçekleşmesi için istenecektir.

Beyin Tomografisi Hangi Durumlarda Çekilir?

resimBeyinde gelişmekte olan hastalıkların ve patolojik durumları ortaya çıkarmaktadır. Hastalıklar tanısı konulmasında güvenilir bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu hastalıkları tanımlamak için çekilecek görüntüleme tekniğinin özel hastanelerde, üniversite, araştırma, devlet hastanelerinde çekildiği gibi radyoloji hizmeti veren kliniklerde de çekimi gerçekleşmektedir. Kafada oluşacak problemler sebebi ile doktor tarafından istenmesi halinde radyoloji uzmanı tarafından çekilmektedir. Yukarıda yazdığımız hastalıklar dışında şu hastalıklarında tanısını koyabilmek içinde gerçekleşecektir.

 • Serebral damar hastalıkları;
 • İşitme ya da konuşma bozuklukları;
 • Serebral tümörler;
 • Menenjit, HIV enfeksiyonu, apse;
 • Epilepsi;
 • Multipl skleroz.

Hastalıklar gelişmesi durumunda semptomlar da gelişmektedir. Bu durumda hastalarda baş dönmesi, konuşma bozuklukları, baş dönmesi, basınç artması gibi sebepler ortaya çıkmaktadır. Hastalıklar gelişimi ile birlikte semptomların neden kaynaklandığını anlayabilmek için istenmektedir.

Her türlü damar hastalıklarının gelişimi ya da hastalarda tümörler oluşması durumunda görüntülemesi yapılması ile birlikte görüntüsü ortaya çıkacaktır. Hastaların her zaman için beyinde oluşan komplikasyonlar sebebiyle ortaya çıkan hastalıkların tanısını koyup, uygun olan tedavisi başlatılması amacıyla istenmektedir.

X-ışınlarının gönderilmesi ile birlikte beynin farklı bölümlerinin kesik kesik görüntüleri ortaya çıkacaktır. Kişilerin katman katman olarak görüntülemesi gerçekleşecek ve daha sonrasından birleştirilip incelemesi gerçekleşecektir. Hastaya gerçekleşecek olan görüntüleme tanımlamasında damarlar ve dokuların görüntülenme işlemi net olarak görünecektir. Sadece yumuşak doku ve damarların görüntülenmesi gerçekleşmeyecek ve bunun dışında kafa kemikleri de ortaya çıkacaktır. Paranazal sinüsler oldukça net olarak görüntüsü ortaya çıkacak olması nedeniyle beyin tomografisi çekimi ile birlikte sinüs boşluklarında oluşacak tıkanma da ortaya çıkar.

Hastaların kan pıhtılarının, hematomlar, hemorajiler, neoplazmlar ve menenjit gibi gelişen hastalıklar da net olarak görülmektedir.

Hastalıklara Bağlı Semptomlar Nelerdir?

resimPatolojilerin gelişimi ile birlikte oluşan akut dolaşım bozukluklarının gelişmesi ile birlikte beyin boşluklarının da ortaya çıkarmak amacıyla ortaya çıkarmaktadır. Kişilerde çalışma güçlüğünün yaşanması durumunda ya da keskin olarak herhangi bir duyusunda gelişecek sorun nedeniyle de ortaya çıkacaktır. Birçok hastanın beyin tomografisi çekilmesi durumunda gelişen semptomlar şunlardır:

 • Halsizlik;
 • Şiddetli baş ağrıları;
 • Baş dönmeleri;
 • Bayılma;
 • Psikolojik sorunlar;
 • Duyu kaybı;

Yaralanmalar sonucunda beyinde gerçekleşecek yaralanmalar ile birlikte gelişecek bilinç kaybı ya da nörolojik semptomların oluşması halinde yaralanmalara bağlı olarak gelişecek kafatası kemiklerinde oluşan zedelenmeler ya da kırıkların oluşması ile birlikte kafatasında ya da beyinde şişme olduğunda hemorajiler olacaktır. Bunun dışarıdan muayene edilerek görüntülenmesi asla mümkün olmayacağı için doktor tarafından kesin tanının konulabilmesi için istenmektedir.

Kişilerde çoğu zamanlarda taze kanamalar oluştuğunda uygun olan tedavi başlangıcı sonrasında da nadiren ortaya çıkacak olan ödem sonucunda hayati tehlikenin oluşması mümkün olacaktır. Bu gibi durumlarda ise ödem gelişimi insanların hayatını kaybetmesi ya da inme yaşamasına neden olacağı için kişilerin çoğunun yaşadığı problemler arasında gelişen bu komplikasyonların neden kaynaklandığı ve beynin hangi bölümünde gerçekleştiğini anlayabilmek için çekimi yapılmaktadır.

Makale değerlendirmesinde sizin de katkınız olsun1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Oyunuz ilk olacak)

Yaptığınız oylama bu makalesini değerlendirmek ve sonuçlara göre yenilemek için kullanılacak.
Loading...