Spinal MR Aşamaları ve Amaçları Nedir ve Nasıl Çekilir?

Belde bulunan omur ve omuriliklerin görüntülenmesini sağlayan mr türüdür. Spinal mr da omurlar arasındaki disk mesafeleri de görüntülenerek bel fıtığı ve diskler arası mesafeler tespit edilmeye yarar.

resim-1539

Spinal MR Nedir?

Diskler arasında mesafe darlığı varsa, bel fıtığı varsa tespit edilir. İlerleyen yaşlarda omurlar arasındaki disklerde sıvı miktarı azalır spinal kanal çapı daralır. Spinal stenoz oluşur Emar incelenmesi spinal stenozu da tespit eder. Spinal mr incelemesinde Lomber lordoz konfigürasyonuna, intervertebral disklere, bütün vertebralara, lomber spinal stenoza, sipinal kanal çaplarına, paravertebral yumuşak dokuya bakılır. Lomber kemiklerin Emar sistemiyl görüntülenmesinin amacı diskler arasındaki mesafeler, herni, tümör, metastaz, herhangi bir anormalinin saptanmasıdır. Lomber bölgede çekilen mr incelenmesinde yumuşak dokularda görüntülenir.

Görüntülemenin en önemli avantajı budur. Hastanın hazırlığı normal Emar incelenmesi gibidir. Hastanın taranacak bölgesi için omurlarından görüntü ve kesitler alınır. Sagital planda koronal kesitler, aksiyel planda ise disklere, diskler arasındaki mesafelere yönelik kesitler alınır. Çekim iki türlü yapılmaktadır. Rutin çekim olabileceği gibi kontrast madde damardan verilerek ilaçlı çekim yapılmaktadır. İlaçlı çekim sırasında kontrast madde çekilecek bölgeyi dolaşır ve boyar; çekilen bölge boyandığında daha iyi ve net bir görüntü elde edilir. Herhangi bir anormali varsa tespit edilir.

Çekim iki türlü yapılmaktadır. Rutin çekim olabileceği gibi kontrast madde damardan verilerek ilaçlı çekim yapılmaktadır. İlaçlı çekim sırasında kontrast madde çekilecek bölgeyi dolaşır ve boyar; çekilen bölge boyandığında daha iyi ve net bir görüntü elde edilir. Herhangi bir anormali varsa tespit edilir.

Lomber spinal vertebraların çekildiği gibi servikal spinal vertebralarda çekilir. Servikal çekiminde hasta yine aynı şekilde hazırlanır. Bu görüntüleme yöntemi genellikle boyun fıtığı şikayeti , boyunda herhangi bir anormali olan hastalarda yapılır. Servikal bölgelerdeki patoloji saptanır. Lomber spinal vertebraların başlangıç noktası servikalden başlar. Hasta görüntüleme yapılırken masaya sırt üstü (supin ) pozisyonunda yatar. Taranacak bölge diğer manyetik rezonans görüntülemedeki gibi aksiyel ve sagital bölgelerden kesitler alarak taranır. 3D görüntüleme yöntemiyle daha kalın kesitler alınır ve inceleme daha kaliteli gerçekleştirilir.

Spinal MR Çekimi Sırasında Neler Yaşanır

Spinal mr hazırlığı diğer Emar çekimleri ile aynıdır özel bir fonksyonu yoktur. Spinal yani lomber bölgenin görüntülenmesi mr ile daha net sonuçlar verir. Diğer görüntüleme yöntemleri kemik doku üzerinde dururken Emar damarsal yapıları da inceler ve sonuçlar daha kesin olur. Ayrıca diğer çekimlerde x ışınları kullanıldığından radyasyon mevcuttur. Mr çekiminde radyasyon söz konusu olmaz bu nedenle hasta istediği zaman sıklığı ile Emar çektirebilir. Emar teknolojisi ilerledikçe hastalar için birçok kolaylık sağlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi günümüzde açık mr çekimidir. Daha önceki dönemlerde kapalı alan fobisi olan insanlar mr çekimine giremiyolardı; günümüzde açık mr tekniği ile hastalar kolaylıkla mr çektirebilir.

Çekim Süresi Ne Kadar Sürer

Mr işlemi 20 ile 40 dakika arasında sürmektedir. İlaçlı yanı kontrast madde verildiğinde çekim süresi rutin çekim süresine göre biraz daha uzundur. Mr çekiminin diğer bir avantajı ise kemik dokunun içini gören ileri bir tetkik olmasıdır. Mr çekimi tecrübeli bir radyoloji teknisyeni tarafından gerçekleştirilir. Çekimden sonra alınan görüntüler bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve raporlama yapılır.

Makale değerlendirmesinde sizin de katkınız olsun1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
(1 Oy, Ortalama: 5,00 Toplam 5, Oy)
Yaptığınız oylama bu makalesini değerlendirmek ve sonuçlara göre yenilemek için kullanılacak.
Loading...