Obstetrik Ultrasonografi Nedir, Hangi değerler Normal Kabul Edilir

Gebeliğin izlenmesinde ultrason teknolojisinin gittikçe yaygınlaşması, kadınların ve toplumların geniş kavramsallaştırma ve hamilelik ve doğum deneyiminde önemli bir etkisi olmuştur. Obstetrik Ultrason bu nedenle önem arzetmektedir.

Obstetrik Ultrasonografi Nedir?

Obstetrik ultrasonu, gelişmekte olan embriyo veya fetüsün anne rahminde gerçek zamanlı görsel görüntüler yaratmak için ses dalgalarının kullanıldığı bir yöntemdir.

Prosedür, annenin sağlığı, gebeliğin zamanlaması ve ilerlemesi, embriyo veya fetüsün sağlığı ve gelişimi hakkında çeşitli bilgiler sağlayabileceğinden, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de gebelik kontrolünün standart bir parçasıdır.

Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekoloji Ultrason Derneği (ISUOG), gebe kadınların hamilelik zamanlamalarını onaylamak, fetüsün büyüme bozukluklarının hamilelikte daha çabuk fark edilebilmesini sağlamak için gebelik haftasını 18 hafta ile 22 hafta arasında rutin obstetrik ultrasounda tabi tutmalarını önermektedir.

Ayrıca, ISUOG, gebe kadınların bunları gerçekleştirmek için kaynaklara sahip ülkelerde 11 – 13 hafta arasında obstetrik ultrasounda gitmelerini önerir. Gebeliğin bu erken evresinde bir ultrason çekinmek gebeliğin zamanlamasını daha doğru bir şekilde hesaplayabilir ve daha önceki bir aşamada çok sayıda fetusa ve majör konjenital anormallikleri de değerlendirerek haber verebilir.

Bu alanda yapılan araştırmalar, gebelik haftası 24. haftadan önce yapılan rutin obstetrik ultrasonografinin riski önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir.

Fetüsün cinsiyeti ultrasonla erken anlaşılabilir. Doğruluk, erken girişimde bulunulduğunda göreceli olarak net değildir. 13 haftalık gebelik haftasından sonra fetus intereks dış özelliklerini göstermezse% 99 ila% 100 arasında yüksek doğruluk mümkündür.

Çeşitleri ve Değerler

İncelemesi yapılan ölçümlerde değerler belirli faktörlere göre değişiklik gösterse de araştırma sonuçları değerlendirildiğinde ortaya konulan ve kabul edilen belirli standart değerleri mevcuttur.

Ölçümlerde ölçüm değerleri ve kalitesini etkileyen faktörler;

  • Gebelik yaşı
  • Sonografik makinenin hassasiyeti
  • Operatörün uzmanlığı
  • Fetal duruş

Serviks ultrasonografisi

Obstetrik sonografi erken doğum riski taşıyan kadınlarda serviksin incelemesi yapıldığında tespit açısından faydalı olmuştur. Gebeliğin 24. haftasında, 25 mm’den daha düşük bir serviks uzunluğu preterm doğum için bir risk grubu tanımlar,yani  serviks ne kadar kısa olursa risk artar.  Preterm kasılmaları olan kadınlarda serviks uzunluğu 30 mm’yi aşan kadınların takip eden haftalarda sorun olasılığı düşüktür.

Ablamite taraması

Bazı ülkelerde doğumdan önce gelişimsel bozuklukları saptamak için rutin hamilelik incelemesi için sonografik taramalar yapılmaktadır. Buna, eklemlerin ve hayati organların durumunun kontrol edilmesinin yanı sıra (bazen) anormallikler için spesifik testler de dahildir. Ultrason ile tespit edilen bazı anormallikler utero tıbbi tedavi veya perinatal bakım ile ele alınabilir, ancak diğer anormalliklerin endikasyonları kürtaj konusunda bir karara neden olabilir.

Belki de en yaygın olan bu test, ense kalınlığı (“NT-testi” veya “Nuchal Scan”) ölçümünü kullanır. Down sendromundan etkilenen fetusların% 91’inde bu kusur görülse de, test ile işaret değeri altına alınan fetusların% 5’inde Down sendromu bulunmamaktadır.

Obstetrik incelemesi fetal organ anomalisini de tespit edebilir. Genellikle bu tip tespitlerin taraması ve incelemesi gestasyonel yaşın 18-23. Haftalarında yapılır. Bazı kaynaklar bunun açık nedenlerinin bulunduğunu ve bu tür taramaların da açıkça yararlı olduğunu göstermektedir çünkü ultrasonografi, gelişmekte olan fetüsün; morfoloji,

  • kemik şekli,
  • iskelet özellikleri,
  • fetal kalp fonksiyonu,
  • hacim değerlendirmesi,
  • fetal akciğer olgunluğu

açısından değerlendirilmesi için açık klinik avantajlar sağlar.

Makale değerlendirmesinde sizin de katkınız olsun1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
(1 Oy, Ortalama: 5,00 Toplam 5, Oy)
Yaptığınız oylama bu makalesini değerlendirmek ve sonuçlara göre yenilemek için kullanılacak.
Loading...